Ta przeglądarka jest nie wspierana lub masz wyłączony JavaScript, który jest potrzebny do działania naszego portalu.

Pomoc: Tworzenie i zarządzanie artykułami

Spis treści

Tworzenie nowego artykułu

Tworzenie artykułów możliwe jest jedynie przez zalogowanych użytkowników, poprzez użycie funkcji + Dodaj artykuł dostępnej:
 • na panelu nawigacyjnym (belce menu głównego) oraz
 • w menu podręcznym portalu – przycisk .

Po jej użyciu, zostanie otwarta strona Artykuł nieopublikowany, która zawiera:
 1. Pole tekstowe Tytuł. W to pole wpisz tytuł artykułu, o maksymalnej długości 120 znaków. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe, abyś mógł ten artykuł opublikować.


 2. Pole wyboru z wyszukiwaniem tekstowym Oceniany podmiot (np. rzecz, miejsce, wydarzenie lub postać). Jest to pole, za pomocą którego musisz jednoznacznie przypisać swój artykuł do opisywanego podmiotu. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe, abyś mógł ten artykuł opublikować.

  Nazwą podmiotu musi być takie określenie ocenianej rzeczy, miejsca, wydarzenia lub postaci, które umożliwia jego precyzyjną i jednoznaczną identyfikację. Może to być nazwa, model, typ, imię i nazwisko itp.

  Jeśli nie wpisałeś niczego w polu wyszukiwania podmiotu, to zostaną podpowiedziane Ci te podmioty, które pasują do tytułu artykułu. Jeżeli żadna z tych propozycji według Ciebie nie jest odpowiednia, wówczas ręcznie wpisz taką nazwę lub określenie podmiotu, aby go wyszukać. Gdy pomimo tego nadal nie możesz go odnaleźć, to powinieneś dodać nową pozycję samemu – poprzez użycie przycisku + Dodaj podmiot.

  Jednoznaczne przypisanie danego artykułu do konkretnego podmiotu jest bardzo ważne, gdyż umożliwia np.:
  • obliczenie uśrednionej, globalnej oceny danego podmiotu tzw. Oceny Opiniologiczej – jest to realizowane na podstawie ocen wystawionych podmiotowi przez autorów wszystkich artykułów go dotyczących, z uwzględnieniem głosów jakie czytelnicy oddali na te artykuły,
  • łatwe zaprezentowanie czytelnikom wszystkich artykułów związanych z danym podmiotem,
  • wyświetlenie czytelnikom takich artykułów, które także mogą ich zainteresować, gdyż dotyczą podmiotów należących do tej samej kategorii.

  Dodatkowy opis tej funkcji znajduje się w rozdziale pomocy pt. Podmioty i kategorie podmiotów.


 3. Pole wyboru Ocena. Korzystając z tego elementu określasz swoją (jako autora/recenzenta/testera) ocenę opisywanego w artykule podmiotu. Ocena może zawierać się w przedziale od 0,5 (najgorzej) do 5 (najlepiej) gwiazdek.

  Szczegółowy opis skali ocen znajduje się w sekcji Nagłówek rozdziału pomocy pt. Podgląd artykułu, jego ocenianie, udostępnianie i komentowanie.

  Wybrana przez Ciebie wartość jednoznacznie określa końcową ocenę, jaką wystawiasz recenzowanemu podmiotowi. Ocena ta, po uwzględnieniu tego jak Twój artykuł został oceniony przez czytelników (ilości otrzymanych pozytywów oraz negatywów) i w połączeniu z pozostałymi artykułami recenzującymi dany podmiot, określa łączną ocenę tego podmiotu wystawioną przez Opiniologa (tzw. globalna ocena podmiotu na Opiniologu). Globalna ocena podmiotu jest więc kształtowana przez autorów artykułów oceniających dany podmiot oraz czytelników oceniających te artykuły.

  W przypadku gdy nie możesz jednoznacznie ocenić recenzowanego podmiotu (np. artykuł nie jest typową recenzją), wówczas możesz wybrać pozycję brak oceny. Pozbawiasz się jednak wtedy wpływu na kształtowanie Oceny Opiniologicznej danego podmiotu, a swoim czytelnikom możesz utrudnić poznanie Twojej oceny w prosty i jednoznaczny sposób.


 4. Pole tekstowe Treść. Może zawierać maksymalnie ok. 5 stron znormalizowanego maszynopisu (standardowych stron A4). Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe, abyś mógł ten artykuł opublikować.

  Początek wprowadzonej treści stanowi jednocześnie nagłówek artykułu, prezentowany na karteczce go symbolizującej (np. na wynikach wyszukiwania). Długość takiego nagłówka ustalasz poprzez znak końca pierwszego akapitu (Enter). Pamiętaj jednak, że jeżeli nie używasz akapitów lub pierwszy akapit jest dłuższy niż 120 znaków, to nagłówek zostanie automatycznie skrócony właśnie do takiej długości.

  Wprowadzaną treść możesz formatować z wykorzystaniem opcji dostępnych po rozwinięciu paska narzędziowego edytora, są to np.:
  • pogrubienie/kursywa/podkreślenie tekstu,
  • indeksy górny i dolny,
  • styl nagłówka,
  • wcięcia tekstu,
  • wypunktowanie i numeracja.
  W celu poprawy komfortu pisania treści, możesz skorzystać z funkcji powiększenia pola edytora na całą stronę lub po prostu przygotować treść w zewnętrznym edytorze, a następnie wkleić ją do opisywanego pola.

 5. Sekcja Galeria. Komponent ten służy do dodawania i usuwania multimediów. Korzystając z niego możesz:

  • wgrywać zdjęcia i obrazy w postaci plików graficznych,
  • podpinać swoje filmy, umieszczone na serwisach YouTube lub Vimeo, podając ich URL-e (linki do konkretnych materiałów),
  • usuwać niepotrzebne pozycje,
  • zmieniać kolejność materiałów w galerii.

  Istotne jest, który obrazek lub film umieścisz na pierwszej pozycji, ponieważ to on będzie:
  • w nagłówku artykułu,
  • na karteczce reprezentującej artykuł,
  • na karteczce reprezentującej podmiot, jeżeli Twój artykuł zdobędzie najwięcej pozytywnych ocen ze wszystkich artykułów dotyczących tego podmiotu.
  Dodanie plików graficznych do galerii uzyskasz na dwa sposoby:
  • poprzez przeciągnięcie ikony obrazka lub grupy obrazków z okna wybranego katalogu systemu operacyjnego na element Upuść zdjęcie tu, aby dodać je do galerii,
  • poprzez naciśnięcie przycisku DODAJ ZDJĘCIE i wybranie plików w standardowym selektorze systemu operacyjnego.
  • Zmianę kolejności lub usunięcie pozycji z galerii możesz zrealizować za pomocą metody przeciągnij i upuść.

  W galerii możesz umieszczać pliki graficzne w formacie JPG, których maksymalnie można dodać 36 sztuk.


 6. Przyciski
  • ANULUJ – Przerywasz edycję artykułu bez zapisania wprowadzonych danych.
  • USUŃ – Trwale kasujesz bieżący artykuł.
  • ZAPISZ – Zapisujesz zmiany, których dokonałeś, a następnie zostaniesz przeniesiony na listę z wszystkimi swoimi artykułami – czyli na stronę Twoje Artykuły;

   Pamiętaj, że zapisanie artykułu nie wpływa na jego status, tzn. nadal pozostaje on Twoim artykułem prywatnym. Do czasu użycia funkcji PUBLIKUJ nie jest widoczny dla innych użytkowników Opiniologa.

  • PODGLĄD – Zobaczysz jak będzie wyglądał Twój artykuł po pierwszorazowym opublikowaniu lub po wprowadzonych zmianach. Funkcja ta jest dostępna zarówno dla artykułów opublikowanych jaki i nieopublikowanych. Podgląd otwierany jest w nowej zakładce przeglądarki.
  • PUBLIKUJ – Opublikowanie artykułu powoduje, że przestaje on być Twoim artykułem prywatnym i staje się dostępny dla wszystkich użytkowników Opiniologa, tzn. uzyskuje status artykułu publicznego. Od tej chwili, artykuł ten będzie mógł być przez innych użytkowników m. in. wyszukiwany, czytany, oceniany, udostępniany w mediach społecznościowych oraz komentowany. Oczywiście, będzie także mógł uczestniczyć w konkursach tygodniowych.
  • WSTRZYMAJ PUBLIKACJĘ – Służy do czasowego lub stałego wstrzymania publikacji artykułu, przez co staje się on niedostępny dla pozostałych użytkowników Opiniologa. Pamiętaj jednak, że artykuł którego publikacje wstrzymasz, nie będzie brał udziału w żadnych trwających konkursach do czasu ponownej jego publikacji. Ponadto ważne jest, że użycie tej funkcji grozi utratą wprowadzonych i niezapisanych wcześniej przez Ciebie zmian w artykule, jeżeli takich dokonałeś podczas jego edycji.

  Nie wszystkie powyższe przyciski są dostępne jednocześnie. Będziesz widział różne ich zestawy w zależności od statusu artykułu.


 7. Informacje dotyczące artykułu
  • - data utworzenia artykułu,
  • – data ostatniej modyfikacji (edycji treści, wycofania publikacji lub ponownej publikacji),
  • – data pierwszej publikacji,
  • – ilość wyświetleń (przeczytań),
  • – ilość komentarzy,
  • – łączna ilość punktów, które uzyskałeś dzięki artykułowi,
  • / – ilości i wskaźnik procentowy ocen pozytywnych i negatywnych jakie dana publikacja uzyskała od czytelników.

Edycja istniejącego artykułu

Możesz edytować wyłącznie te artykuły, których jesteś autorem. Status dostępności dla pozostałych użytkowników (prywatny/publiczny) nie ogranicza Ci w żaden sposób możliwości jego edycji. Jeśli chcesz edytować dany artykuł, wówczas skorzystaj z pozycji EDYTUJ dostępnej w menu karteczki oraz w nagłówku podglądu tego artykułu. Zakres możliwych zmian obejmuje te same elementy artykułu, które dostępne były w trakcie jego tworzenia. Szczegółowy opis poszczególnych komponentów znajduje się w podrozdziale Tworzenie nowego artykułu.

Publikacja artykułu

Artykuły prywatne (aktualnie niepublikowane) są dostępne wyłącznie dla Ciebie, pozostali użytkownicy nie widzą ich ani w postaci karteczek, ani pełnego podglądu.

Opublikowanie artykułu powoduje, że przestaje on być Twoim artykułem prywatnym, a staje się dostępny dla wszystkich użytkowników Opiniologa, tzn. uzyskuje status artykułu publicznego. Od tej chwili, artykuł ten będzie mógł być przez innych użytkowników m. in. wyszukiwany, czytany, oceniany, udostępniany w mediach społecznościowych, komentowany. Oczywiście, będzie także mógł uczestniczyć w trwających konkursach.

Publikacji dokonasz poprzez użycie:
 • przycisku PUBLIKUJ dostępnego z poziomu edycji Twojego artykułu,
 • pozycji menu PUBLIKUJ dostępnej z menu karteczki lub nagłówka Twojego prywatnego, jeszcze nieopublikowanego artykułu.
W dowolnym momencie możesz wstrzymać publikację dowolnego swojego artykułu na dowolny okres czasu.

Wstrzymanie publikacji artykułu

Zaprzestanie publikacji artykułu powoduje, że artykuł staje się prywatny, tzn. przestaje być widoczny dla kogokolwiek poza jego autorem. Od tej chwili, artykuł ten nie będzie mógł być przez innych użytkowników wyszukiwany, czytany, oceniany, udostępniany w mediach społecznościowych ani komentowany. Oczywiście, nie będzie on także mógł uczestniczyć w konkursach.

Zaprzestanie publikacji artykułu nie wpływa na stan zgromadzonych do tej pory przez Ciebie punktów, gotówki, ocen czy liczby wyświetleń.

Wstrzymania publikacji dokonasz używając:
 • przycisku WSTRZYMAJ PUBLIKACJĘ z poziomu edycji opublikowanego przez Ciebie artykułu,
 • pozycji menu WSTRZYMAJ PUBLIKACJĘ dostępnej z menu karteczki lub nagłówka Twojego publicznego artykułu.
W każdej chwili możesz ponownie przywrócić publikację Twojego prywatnego artykułu.

Kasowanie artykułu

Kasowanie artykułu jest ostateczne i nieodwracalne. Nie ma możliwości przywrócenia skasowanego artykułu, odzyskania danych w nim zawartych lub z nim związanych!


Możesz skasować swój dowolny artykuł publiczny lub prywatny. Od chwili jego usunięcia, artykuł nie będzie mógł być przez nikogo (ani Ciebie, ani innych użytkowników) wyszukiwany, czytany, oceniany, udostępniany w mediach społecznościowych ani komentowany. Nie będzie on także uczestniczyć w konkursach, ponieważ już nie będzie istniał.


Usunięcie artykułu nie wpływa na stan zgromadzonych przez Ciebie do tej pory punktów, gotówki, ocen czy ilości wyświetleń.


Możesz skasować swój artykułu poprzez użycie:
 • przycisku USUŃ z poziomu strony służącej do edycji Twojego artykułu,
 • pozycji menu USUŃ dostępnej z menu karteczki Twojego artykułu.
Spis treści