Ta przeglądarka jest nie wspierana lub masz wyłączony JavaScript, który jest potrzebny do działania naszego portalu.

Pomoc: Ocenianie cudzych publikacji (artykułów i komentarzy)

Spis treści

Jako użytkownik Opiniologa możesz, a nawet powinieneś, oceniać cudze publikacje (artykuły oraz komentarze). Te, które uznasz za wartościowe możesz nagrodzić, natomiast te, które uznasz za bezwartościowe lub nieobiektywne możesz zdeprecjonować. Oceny, które wystawiasz cudzym publikacjom są bardzo ważne. Wpływają one bowiem na liczbę punktów posiadanych zarówno przez Ciebie, jak i przez autora ocenionej publikacji. Ponadto pozwalają pozostałym czytelnikom łatwiej zorientować się w wartości danej treści.


Pamiętaj, że Twój głos (pozytywny lub negatywny) oddany na artykuł jest oceną jaką wystawiasz tej publikacji. Innymi słowy oceniasz artykuł, a nie podmiot który jest w nim opisywany i oceniany przez autora!


Twoja ocena wpływa m. in. na łączną ocenę autora tego artykułu oraz na siłę z jaką ten artykułu wpływa na kształtowanie globalnej oceny podmiotu (tzw. Oceny Opiniologicznej), który jest w tym artykule oceniany przez autora. Twój głos nie wpływa jednak bezpośrednio na taką globalną ocenę podmiotu. Jeżeli chcesz ocenić dany podmiot (rzecz, usługę, wydarzenie, itp.) wówczas powinieneś sam napisać odpowiedni artykuł i do tego Cię zachęcamy!

Jeśli jakiś artykuł lub komentarz wydaje Ci się cenny i przydatny, wówczas warto nagrodzić jego autora klikając na symbol . Ta prosta czynność spowoduje, że:
  • wspierasz dany artykuł w aktualnym konkursie tygodniowym (nie dotyczy komentarzy),
  • przyznajesz autorowi danej publikacji punkt,
  • podnosisz wartość i pozycję danej publikacji,
  • zwiększasz renomę i wiarygodność autora,
  • zwiększasz wpływ danego artykułu na Ocenę Opiniologiczną opisywanego w nim podmiotu,
  • Ty sam otrzymujesz punkt (nie dotyczy głosów oddanych na komentarze)!
Nawet jeżeli nie ocenisz artykułu, który przeczytałeś, jego autor i tak otrzyma punkt za pierwszorazowe wyświetlenie go przez Ciebie, jeżeli byłeś w tym czasie zalogowany. Jeżeli jednak oceniasz daną publikację negatywnie, wówczas kliknij na symbol . Efektem będzie:
  • utrata przez autora punktu (w przypadku artykułu odbierzesz mu punkt, który uzyskał z Twojego pierwszorazowego wyświetlenia teg artykułu, natomiast w przypadku komentarza – utraci punkt w ujęciu netto),
  • obniżenie wartości i pozycji danej publikacji,
  • zmniejszenie renomy i wiarygodności samego autora publikacji,
  • ograniczenie wpływu danego artykułu na wyliczenie globalnej oceny powiązanego z nim podmiotu.

Oczywiście, zawsze masz prawo anulować swoją wcześniejszą ocenę dowolnej publikacji i dokonać ponownej oceny.


Jeśli chcesz np. uzupełnić dany artykuł o nowe informacje lub wyrazić swoje uwagi do niego, możesz to zrobić publikując swój komentarz. On także będzie mógł zostać oceniony i skomentowany przez pozostałych użytkowników Opiniologa.

Spis treści