Ta przeglądarka jest nie wspierana lub masz wyłączony JavaScript, który jest potrzebny do działania naszego portalu.

Pomoc: Podmioty i kategorie podmiotów

Spis treści

Przed opublikowaniem każdego artykułu wymagane jest, aby autor przypisał do niego podmiot. Podmiot jest to takie określenie opisywanej i ocenianej rzeczy, miejsca, wydarzenia lub postaci, które umożliwia jego precyzyjną i jednoznaczną identyfikację. Może to być np. oficjalna nazwa, model, typ, imię i nazwisko, itp.

Prawidłowe powiązanie artykułu z podmiotem jest bardzo ważne, gdyż umożliwia m.in.:
 • wyliczenie globalnej oceny podmiotu (tzw. Oceny Opiniologicznej) na podstawie ocen wystawionych temu podmiotowi w artykułach, które go dotyczą, z uwzględnieniem głosów jakie te artykuły otrzymały od czytelników;
 • precyzyjne przedstawienie czytelnikom wszystkich artykułów związanych z danym podmiotem;
 • zaprezentowanie czytelnikom takich artykułów, które również mogą ich zainteresować, gdyż dotyczą innych podmiotów, ale należących do tej samej kategorii.

Poprawne określenie podmiotu Twojego artykułu jest więc istotne, zarówno dla Ciebie jako autora, jak i dla Twoich czytelników. Jeśli w swoim artykule błędnie określisz podmiot, wówczas możesz nie dotrzeć do tych czytelników, którzy szukają informacji o podmiocie, którego w rzeczywistości dotyczy Twój artykuł, ale z którym go nie powiązałeś. Z drugiej strony, ci użytkownicy, którzy szukają informacji na temat podmiotu, który przypisałeś do swojego artykułu nieprawidłowo, mogą poczuć się wprowadzeni w błąd i dadzą temu wyraz, poprzez wystawienie negatywnych ocen i komentarzy.

Wyszukiwanie podmiotu

Podmiot do artykułu przypiszesz na stronie służącej do dodawania/edycji artykułu za pomocą pola listy Oceniany podmiot (np. rzecz, miejsce, wydarzenie lub postać). Jeśli nie wpisałeś niczego w pole wyszukiwania podmiotu, wówczas zostaną Ci podpowiedziane te podmioty, które pasują do tytułu artykułu. Jeśli żadna z tych propozycji Ci nie odpowiada, wówczas ręcznie wpisz taką nazwę lub określenie podmiotu, aby go wyszukać. Jeśli mimo to nie udało Ci się go odnaleźć, wówczas powinieneś dodać pozycję poprzez użycie przycisku + Dodaj podmiot.

Dodawanie nowego podmiotu

Każdy podmiot przypisany jest do kategorii, a każda kategoria do grupy kategorii. Żeby to zobrazować posłużymy się przykładem: jeżeli chcesz dodać podmiot „Hotel Uroczy w Warszawie”, wówczas powinieneś go przypisać do:
 • grupy kategorii „Podróże i wypoczynek”, a następnie
 • kategorii „Biura podróży, usługi turystyczne”.
Możesz tego dokonać na dwa sposoby:
 1. Korzystając z opcji Ręczny wybór – domyślnej, jeżeli nie posiadasz jeszcze żadnego swojego artykułu.

  Rozwiń listę Wybierz kategorię..., następnie z prezentowanych grup wybierasz „Podróże i wypoczynek”, a po wyświetleniu kategorii wskazujesz pozycję „Biura podróży, usługi turystyczne”, w której to opisie znajduje się m. in. wyraz „hotele”.

 2. Korzystając z opcji Szukaj – domyślnej, jeśli masz już przynajmniej jeden artykuł.

  W pole Szukaj kategorii... wpisujesz np. wyraz „hotel”. Gdy zostanie wyświetlona lista kategorii wraz z ich opisami, wybierasz żądaną pozycję, czyli „Biura podróży, usługi turystyczne”. W opisie tej kategorii znajduje się m. in. poszukiwany przez Ciebie wyraz „hotele” – oznaczony pogrubioną czcionką, jako spełniający kryteria wyszukiwania.

Jeżeli w żaden sposób nie udało Ci się znaleźć kategorii pasującej do podmiotu, który chcesz dodać, wówczas skorzystaj z opcji Nie znalazłem odpowiedniej kategorii, gdzie powinieneś wypełnić pole tekstowe o nazwie Tutaj możesz podać swoją propozycję nowej kategorii.

Spis treści