Ta przeglądarka jest nie wspierana lub masz wyłączony JavaScript, który jest potrzebny do działania naszego portalu.

Pomoc: Twój Opiniolog

Spis treści

Zaraz po zalogowaniu zostajesz przeniesiony na stronę Twój Opiniolog. Niezależnie od tego, strona ta dostępna jest także z poziomu funkcji paska nawigacyjnego (menu głównego). Znajdziesz tu wszystkie najważniejsze informacje związane z Twoją aktywnością na portalu, jak również prezentuje wybrane informacje, które mają związek z Twoim kontem.

Strona składa się z trzech części:
 • panelu opcji, służącego do wyboru prezentowanych danych – komponent ten podzielony jest na dwa obszary:
  • sekcję opcji, których działanie nie jest związane z wybranym przez Ciebie przedziałem czasu oraz
  • sekcję opcji, które prezentują dane dla określonego przez Ciebie okresu;
 • panelu wykresów lub/i dodatkowych opcji;
 • listy publikacji, których kolejność wyświetlania możesz zmieniać.

Pierwsza sekcja opcji

Dostępne opcje mogą mieć formę przycisków lub rozwijanych list. Przełączasz je za pomocą ikony strzałki zwijającej/rozwijającej panel ( / ).
Jeżeli chcesz zmienić informacje, które są domyślnie prezentowane, gdy wchodzisz na stronę Twój Opiniolog, musisz przełączyć się na interesujący Cię zestaw danych, a następnie za pomocą pozycji menu podręcznego Zapisz jako domyślny wybór zapamiętać ustawienie.


Bieżący konkurs

Prezentowana na elemencie wartość oznacza ilość Twoich artykułów uczestniczących w trwającym aktualnie konkursie tygodniowym na najlepszy artykuł.
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych zawiera:
  • nazwę konkursu (rok i numer tygodnia jego zakończenia),
  • przełącznik umożliwiającą wyświetlenie wszystkich artykułów biorących w nim udział lub tylko tych, których jesteś autorem (prezentowana jest ich łączna ilość).
 • Lista pozycji zawiera artykuły biorące udział w bieżącym konkursie. W sekcji informacji opcjonalnych karteczek prezentowane są:
  • miejsce zajmowane przez dany artykuł w bieżącym konkursie oraz
  • ilość głosów pozytywnych jakie otrzymał ten artykuł w trakcie trwania konkursu.
 • Domyślnie pozycje sortowane są wg miejsca w konkursie, ale kolejność tę możesz zmienić.

Więcej informacji o konkursach znajdziesz w rozdziale pomocy Konkursy.


Zakończone konkursy

 • Panel wykresów i opcji dodatkowych zawiera:
  • przełącznik pozwalający wyświetlić wszystkie artykuły biorące udział we wskazanym konkursie lub tylko te, których jesteś autorem (prezentowana jest łączna ich ilość),
  • rozwijaną listę zakończonych konkursów, umożliwiającą wybranie dowolnego z nich; na liście obok nazwy (rok i numer tygodnia jego zakończenia) znajdują się następujące symbole:
  • – oznacza, że wyniki danego konkursu mają status wyników wstępnych,
  • – oznacza, że wyniki danego konkursu mają status wyników ostatecznych.
 • Lista pozycji zawiera artykuły biorące udział we wskazanym konkursie. W sekcji informacji opcjonalnych karteczek prezentowane są:
  • miejsce zajmowane przez artykuł w danym konkursie oraz
  • ilość głosów pozytywnych otrzymanych przez artykuł w trakcie trwania wybranego konkursu.
 • Domyślnie pozycje są sortowane wg miejsca we wskazanym konkursie, ale kolejność tę możesz zmienić.

Więcej informacji o konkursach znajdziesz w rozdziale pomocy Konkursy.


Obserwujesz

Funkcja służy do prezentowania artykułów:
 • napisanych przez tych autorów, których obserwujesz,
 • dotyczących podmiotów, które obserwujesz.
Umieszczona na elemencie liczba oznacza łączną ilość aktualnie obserwowanych przez Ciebie autorów i podmiotów.
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych nie jest wyświetlany.
 • Lista pozycji składa się z dwóch sekcji:
  • artykułów napisanych przez autorów, których obserwujesz oraz artykułów dotyczących podmiotów przez Ciebie obserwowanych – wyświetlana jest również ich sumaryczna ilość,
  • obserwowanych przez Ciebie autorów oraz podmiotów wraz z łączną ich liczbą.
 • Domyślnie pierwsza lista sortowana jest wg daty publikacji (od najnowszych do najstarszych), a druga wg kolejności dopisywania do listy obserwowanych. W obu przypadkach kolejność możesz zmienić.

Wybrałeś artykuły

Prezentowana na elemencie wartość oznacza liczbę aktualnie wybranych przez Ciebie artykułów (np. aby przeczytać je w późniejszym czasie lub śledzić na bieżąco pojawiające się w nich komentarze).
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych nie jest wyświetlany.
 • Lista pozycji zawiera artykuły, które wybrałeś wraz z ich ilością. Domyślnie karteczki są sortowane wg daty dodania do listy, ale kolejność tę oczywiście możesz zmienić.

Jesteś obserwowany

Prezentowana na elemencie liczba oznacza ilość użytkowników, którzy aktualnie Cię obserwują.
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych nie jest wyświetlany.
 • Lista karteczek zawiera osoby/organizacje, które Cię obserwują. Domyślnie pozycje są sortowane wg dat dodania Ciebie do obserwowanych przez poszczególnych użytkowników.

Druga sekcja opcji

Wszystkie opisane poniżej opcje prezentują dane z wybranego przez Ciebie przedziału czasu. Do wyboru masz następujące okresy:
 • Ostatnie 24 godziny,
 • Ostatnie 7 dni,
 • Ostatnie 30 dni,
 • Aktualny konkurs – tj. okres od początku bieżącego konkursu tygodniowego do chwili obecnej,
 • Kiedykolwiek – tj. okres od momentu założenia przez Ciebie konta na Opiniologu do teraz.

Twoje opublikowane artykuły

Prezentowane na elemencie wartości oznaczają liczby opublikowanych artykułów we wskazanym przez Ciebie okresie oraz kiedykolwiek. Pierwsza z liczb może być ujemna, jeżeli w zadanym przedziale czasu więcej artykułów wycofałeś i usunąłeś, niż opublikowałeś.
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych pozwala na wyświetlenie dwóch zestawów danych:
  • Artykuły, które opublikowałeś – opcja ta przedstawia wykres bezwzględny (słupkowy) lub skumulowany (narastający) ilości opublikowanych przez Ciebie artykułów dla wybranego okresu,
  • Ostatnie zmiany Twoich artykułów – opcja ta zawiera wykres słupkowy odwzorowujący ostatnie czynności jakie przeprowadziłeś na swoich artykułach. Na wykresie, kolorami odpowiadającymi poszczególnym statusom artykułów, oznaczono czynności:
   • jasnozielony – utworzenie artykułu,
   • pomarańczowy – publikacja artykułu,
   • ciemnozielony – wstrzymanie publikacji artykułu,
   • czerwony – zablokowanie artykułu przez serwis.
  • Klikając na pozycje legendy (opisu) wykresu, możesz zmieniać zakres prezentowanych informacji. Zaznaczając lub odznaczając poszczególne pozycje, powodujesz że będę lub nie będę one uwzględniane na podsumowaniu, wykresie oraz liście artykułów.
 • Lista pozycji zawiera Twoje artykuły, które spełniają kryteria określone w panelu opcji (np. okres) oraz panelu wykresów i opcji dodatkowych (np. czynności). Domyślnie pozycje są sortowane wg daty ostatniej edycji, ale kolejność tę możesz zmienić.

Wyświetlenia Twoich artykułów

Prezentowane na elemencie liczby, przedstawiają ilości wyświetleń artykułów przez czytelników we wskazanym przez Ciebie okresie oraz kiedykolwiek. Musisz wiedzieć, że wejścia konkretnego czytelnika (zalogowanego lub niezalogowanego) na poszczególne artykuły, zwiększają liczbę jego wyświetleń nie częściej niż raz na 30 minut.
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych zawiera wykres bezwzględny (słupkowy) lub skumulowany (narastający) dla wybranego okresu czasu.
 • Lista pozycji zawiera Twoje artykuły, które wyświetlone były przynajmniej raz we wskazanym przedziale czasu. Sekcja informacji opcjonalnych na poszczególnych karteczkach zawiera liczbę tych wyświetleń w wybranym okresie. Domyślnie pozycje są sortowane wg ilości wyświetleń, ale kolejność tę możesz zmienić.

/ Oceny Twoich artykułów

Prezentowane na elemencie wartości oznaczają ilości ocen pozytywnych i negatywnych, jakie Twoim artykułom wystawili zalogowani czytelnicy w wybranym okresie oraz kiedykolwiek.
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych zawiera wykres bezwzględny (słupkowy) lub skumulowany (narastający) dla wskazanego przedziału czasu.
 • Lista pozycji zawiera Twoje artykuły, które zostały ocenione przynajmniej raz w określonym przedziale czasu. Sekcja informacji opcjonalnych na karteczkach poszczególnych artykułów zawiera liczby pozytywnych i negatywnych głosów, jakie dany artykuł otrzymał w wybranym okresie. Domyślnie pozycje są sortowane wg liczby otrzymanych ocen pozytywnych, ale kolejność tę możesz zmienić.

Komentarze, które wystawiłeś

Prezentowane na elemencie liczby przedstawiają ilości napisanych przez Ciebie komentarzy w wybranym okresie oraz kiedykolwiek. Pod uwagę brane są komentarze dotyczące artykułów i profili, zarówno Twoich jak i innych użytkowników Opiniologa.
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych zawiera wykres bezwzględny (słupkowy) lub skumulowany (narastający) dla wskazanego przedziału czasu.
 • Lista pozycji zawiera Twoje komentarze, które opublikowałeś w określonym czasie. Domyślnie pozycje są sortowane wg daty publikacji, ale kolejność tę możesz zmienić.

Komentarze, które otrzymałeś

Prezentowane na elemencie wartości oznaczają liczby komentarzy, które otrzymałeś od zalogowanych użytkowników we wskazanym przez Ciebie okresie oraz kiedykolwiek. Pod uwagę brane są:
  • komentarze dotyczące Twoich artykułów,
  • komentarze dotyczące Twojego profilu (na wizytówce),
  • odpowiedzi zamieszczone przez pozostałych użytkowników, w wątkach dyskusji rozpoczętych przez Ciebie pod artykułami lub na profilach innych użytkowników.
 • Panel wykresów i opcji dodatkowych zawiera wykres bezwzględny (słupkowy) lub skumulowany (narastający) dla wybranego okresu czasu.
 • Lista pozycji zawiera komentarze innych użytkowników, które spełniają powyższe kryteria oraz zostały napisane w określonym przez Ciebie czasie. Domyślnie pozycje są sortowane wg daty publikacji, ale kolejność tę możesz zmienić.

/ Oceny Twoich komentarzy

Prezentowane na elemencie wartości przedstawiają ilości ocen pozytywnych i negatywnych wystawionych Twoim komentarzom, przez zalogowanych użytkowników, w wybranym okresie czasu oraz kiedykolwiek.
 • Panel wykresu i opcji dodatkowych zawiera wykres bezwzględny (słupkowy) lub skumulowany (narastający) dla wskazanego przedziału czasu.
 • Lista pozycji zawiera Twoje komentarze, które zostały ocenione przynajmniej raz w określonym przedziale czasu. Sekcja informacji opcjonalnych na karteczkach poszczególnych komentarzy zawiera liczby pozytywnych i negatywnych głosów, jakie dany komentarz otrzymał w wybranym okresie. Domyślnie pozycje są sortowane wg liczby otrzymanych ocen pozytywnych, ale kolejność tę możesz zmienić.

Twoje punkty

Prezentowane na elemencie wartości przedstawiają:
 • zmianę liczby posiadanych przez Ciebie punktów (bilans) w danym przedziale czasu, czyli różnicę ich obecnej ilości w stosunku do początku wybranego okresu,
 • aktualny stan posiadanych punktów (równy bilansowi dla okresu kiedykolwiek).

Punkty, które posiadasz, możesz w dowolnym momencie wymienić na pieniądze za pomocą funkcji Zamień punkty na pieniądze dostępnej na stronie Twoje transakcje.


 • Panel wykresów i opcji dodatkowych zawiera wykres bezwzględny (słupkowy) lub skumulowany (narastający) dla wybranego okresu czasu. Oba rodzaje wykresów mogą uwzględniać lub pomijać (w zależności od ustawień) następujące typy operacji:
  • wymianę punktów na pieniądze,
  • otrzymanie nagrody w konkursie.
 • Na tym panelu znajduje się również przycisk OPERACJE PUNKTOWE, którego użycie przeniesie Cię do zestawienia Lista operacji punktowych na stronie Twoje transakcje.

 • Lista pozycji zawiera Twoje publikacje (artykuły i komentarze), dla których zmieniła się (w określonym przedziale czasu) ilość punktów. Przykładowo będą to artykuły, które:
  • zajęły premiowane punktami miejsca w konkursach,
  • zostały przez kogoś pozytywnie ocenione,
  • otrzymały punkty za pierwszorazową odsłonę przez zalogowanego użytkownika,
  • zostały ocenione negatywnie lub ktoś wycofał swoją pozytywną ocenę.
 • Sekcja informacji opcjonalnych na karteczkach poszczególnych artykułów i komentarzy, zawiera liczbę punktów, które uzyskałeś dzięki tejże publikacji w zadanym czasie. Domyślnie pozycje są sortowane wg liczby zdobytych przez nie punktów w zadanym czasie, ale kolejność tę możesz zmienić.

Twoje pieniądze

Prezentowane na elemencie wartości przedstawiają:
 • zmianę liczby posiadanych przez Ciebie pieniędzy, liczonych w polskich złotych (bilans) w danym przedziale czasu, czyli różnicę ich obecnej ilości w stosunku do początku wybranego okresu,
 • aktualny stan posiadanych środków finansowych w PLN (równy bilansowi dla okresu kiedykolwiek).

Pieniądze, którymi dysponujesz, dzięki funkcjom dostępnym na stronie Twoje transakcje, możesz w dowolnej chwili przekazać innym użytkownikom Opiniologa albo przelać je na wskazane konto bankowe.

 • Panel wykresów i opcji dodatkowych zawiera następujące elementy:
  • wykres kolumnowy, zielony - prezentujący uznania,
  • wykres kolumnowy, czerwony - prezentujący obciążenia,
  • wykres skumulowany (narastający), niebieski - prezentujący bilanse operacji pieniężnych w poszczególnych jednostkach czasu,
  • opcje (w formie legendy) pozwalające pokazywać i ukrywać wybrane wykresy.
 • Na tym panelu znajduje się także przycisk Transakcje pieniężne, którego użycie przeniesie Cię do zestawienia Lista transakcji pieniężnych na stronie Twoje transakcje.

 • Lista pozycji zawiera Twoje artykuły, dzięki którym uzyskałeś pieniądze (np. zajęły miejsce premiowane gotówką, w którymś z konkursów).
  Sekcja informacji opcjonalnych na karteczkach poszczególnych artykułów, zawiera liczbę pieniędzy, jaką uzyskałeś dzięki tej publikacji w danym czasie. Domyślnie pozycje są sortowane wg ilości zdobytych przez nie pieniędzy w danym czasie, ale kolejność tę możesz zmienić.
Spis treści