Ta przeglądarka jest nie wspierana lub masz wyłączony JavaScript, który jest potrzebny do działania naszego portalu.

Pomoc: Twoje dane - profil prywatny

Spis treści

Prywatne i publiczne dane Twojego profilu dostępne są dla Ciebie po zalogowaniu, w rozwijanym menu głównym użytkownika na panelu nawigacyjnym (Twój awatar ze strzałką w dół), jako pozycja Twoje dane. Wszystkie informacje i funkcje zostały umieszczone na pięciu zakładkach.


Pamiętaj, że wszystkie informacje, poza nazwą swojego konta (użytkownika), możesz w dowolnym momencie zmienić.

W razie konieczności i tylko w uzasadnionych przypadkach administratorzy Opiniologa będą mogli zmienić nazwę Twojego konta. Żeby to zrobić musisz napisać i wysłać wniosek korzystając z funkcji Napisz do nas, znajdującej się na stronie Kontakt. Istotne jest, abyś go wysłał będąc zalogowanym do Opiniologa i aby był on odpowiednio uzasadniony - w przeciwnym razie Twój wniosek nie zostanie uwzględniony.

Zakłądka: Dane podstawowe

Na pierwszej zakładce o nazwie Dane podstawowe znajdują się następujące elementy:
 • Usuń awatara – Opcja wyświetlana jest wyłącznie, gdy masz ustawionego awatara innego niż domyślny. Jeżeli zaznaczysz tę opcję i zapiszesz zmiany Twój dotychczasowy, niestandardowy awatar zostanie zastąpiony domyślnym symbolem użytkownika.
 • ZMIEŃ AWATARA – Użyj tego przycisku, jeśli chcesz zmienić swoje zdjęcie profilowe (awatara).
 • Usuń grafikę nagłówka – Opcja wyświetlana jest wyłącznie, gdy masz ustawioną grafikę nagłówkową, wyświetlaną na Twojej wizytówce. Jeżeli zaznaczysz tę opcję i naciśniesz przycisk ZAPISZ ZMIANY, to Twoje zdjęcie nagłówkowe zostanie skasowane.
 • GRAFIKA NAGŁÓWKA – Użyj tego przycisku, gdy chcesz dodać lub zmienić grafikę nagłówkową swojej profilu. Obrazek taki, poza Twoim profilem prywatnym, widoczny jest również dla wszystkich użytkowników Opiniologa w nagłówku wizytówki Twojego profilu.
 • Imię / Nazwisko / Data urodzenia – Są to pola nieobowiązkowe, a wprowadzone dane nie są widoczne dla innych użytkowników. Pozostaw te pola puste, jeśli nie chcesz podawać tych danych.
 • Płeć – Jeżeli nie chcesz podawać swojej płci, wówczas wybierz pozycję Nie chcę podawać. Wprowadzone dane nie są widoczne dla pozostałych użytkowników, przy czym wybranie płci ma wpływ na Twojego domyślnego awatara (wizerunek osoby, kobiety lub mężczyzny), to znaczy takiego, którego nie ustawiłeś ręcznie lub nie pobrałeś ze swojego konta społecznościowego (Facebooka, Googla, Twittera).
 • Numer telefonu komórkowego – Jest to pole nieobowiązkowe. Wprowadzone dane nie są widoczne dla innych użytkowników. Pozostaw te pola puste, jeśli nie chcesz podawać tych danych. W przyszłości informacja ta będzie wykorzystana do zwiększenia funkcjonalności, np. mechanizmu logowania.
 • O Tobie – Jest to pole nieobowiązkowe. Możesz tutaj wprowadzić dodatkowe informacje (np. swoje zainteresowania), które będą widoczne dla wszystkich użytkowników Opiniologa w nagłówku wizytówki Twojego profilu.

Pamiętaj, że wprowadzone na tej zakładce zmiany zostaną zachowane dopiero po użyciu przycisku ZAPISZ ZMIANY. Jeżeli opuścisz stronę bez zapisania modyfikacji, zostaną one utracone.

Zakłądka: Adresy e-mail

Zakładka zawiera listę adresów e-mail powiązanych z Twoim profilem. Musisz mieć co najmniej jeden zweryfikowany adres e-mail.
Twoje adresy e-mail służą m. in. do:
 • logowania się do serwisu (zamiast swojego loginu możesz podać dowolny, zweryfikowany adres e-mail powiązany z Twoim profilem),
 • wymiany korespondencji z portalem Opiniolog,
 • przesyłania innym użytkownikom Opiniologa wiadomości prywatnych (odbiorca musi mieć włączoną tę funkcjonalność),
 • resetowania swojego hasła, w razie gdybyś go zapominał.

Lista zawiera informacje, który z adresów jest zweryfikowany, a który nie. W celu weryfikacji danego adresu musisz go zaznaczyć, a następnie użyj przycisku ZWERYFIKUJ E-MAIL. Na wskazany adres zostanie wysłany e-mail z linkiem, który powinieneś kliknąć lub przekleić do pola adresowego przeglądarki. Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji, status adresu zostanie zmieniony na Zweryfikowany.

Jeden z Twoich adresów e-mail musi posiadać status konta Podstawowego i będzie wykorzystywany np. do odzyskania hasła oraz wysyłania i odbierania wiadomości prywatnych. W przypadku chęci zmiany adresu Podstawowego, zaznacz żądaną pozycję i użyj przycisku UCZYŃ PODSTAWOWYM.

Dodanie nowego konta odbywa się poprzez wpisanie adresu pocztowego w pole tekstowe E-mail, a następnie kliknięciu w przycisk DODAJ E-MAIL. List weryfikujący zostanie wysłany automatycznie.

Istniejące powiązanie z e-mailem skasujesz poprzez zaznaczenie go na liście i użycie przycisku USUŃ E-MAIL.

Zakłądka: Zmiana hasła

Zakładka służy do zmiany Twojego obecnego hasła na nowe lub ustawienia go po raz pierwszy, jeżeli stworzyłeś użytkownika na Opiniologu z wykorzystaniem swojego konta na jednym z portali społecznościowych. Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków.

Zakłądka: Konta społecznościowe

Zakładka służy do zarządzania kontami społecznościowymi powiązanymi z Twoim profilem Opiniologa. Obsługiwane typy kont to:
 • Facebook
 • Google
 • Twitter
Powiązania takie są niezbędne, jeśli chcesz logować się do Opiniologa z wykorzystaniem któregoś ze swoich kont społecznościowych.

Na zakładce znajduje się lista zawierająca Twoje konta społecznościowe powiązane aktualnie z Opiniologiem. Powiązanie takie powstaje automatycznie np. w momencie zakładania przez Ciebie użytkownika na Opiniologu, z wykorzystaniem któregoś z wymienionych rodzajów kont.

Ręczne dodanie powiązania możliwe jest poprzez użycie przycisku reprezentującego dany portal społecznościowy wraz z ewentualnym uwierzytelnieniem się, jeżeli nie jesteś aktualnie zalogowany do wskazanego serwisu.

Na tej zakładce możesz również zamienić swoje zdjęcie profilowe na Opiniologu (awatara), na takie które masz na wybranym portalu społecznościowym. W tym celu zaznacz daną pozycję na liście powiązanych kont, a następnie klikasz w przycisk POBIERZ AWATARA.

Istniejące powiązanie skasujesz wybierając pozycję z listy i naciskając przycisk USUŃ POWIĄZANIE.

Zakłądka: Inne

Zakładka zawiera przycisk USUŃ KONTO W SERWISIE OPINIOLOG.


Uwaga: Użycie i potwierdzenie tej funkcji grozi nieodwracalną utratą informacji, które przechowujesz na serwisie Opiniolog!


Jeżeli go klikniesz, to na Twój podstawowy adres e-mail, zostanie wysłany list z linkiem służącym do potwierdzenia chęci usunięcia z Opiniologa Twojego konta i wszystkich informacji z nim powiązanych:
 • Twoich publikacji, a więc artykułów i komentarzy,
 • punktów i pieniędzy znajdujących się na Twoich kontach Opiniologa,
 • listy obserwowanych przez Ciebie autorów i podmiotów oraz wybranych artykułów.

Uwaga: Użycie i potwierdzenie tej funkcji nieodwracalne kasuje konto! Nie istnieje możliwość przywrócenia skasowanego przez Ciebie profilu w serwisie Opiniolog!

Spis treści