Ta przeglądarka jest nie wspierana lub masz wyłączony JavaScript, który jest potrzebny do działania naszego portalu.

Pomoc: Twoje transakcje

Spis treści
Na tej stronie:
 • sprawdzisz bieżące stany swoich kont: punktowego oraz pieniężnego (złotówkowego),
 • prześledzisz operacje, które miały wpływ na stany tych kont,
 • zrealizujesz transakcje wymiany, przekazania lub wypłaty środków.

Twoje konta

Na panelu prezentowane są bieżące stany Twoich kont:
 • punktowego oraz
 • pieniężnego w polskich złotych (PLN), przy czym:
  • pierwsza wartość tego konta oznacza pieniądze, które są dla Ciebie aktualnie dostępne i którymi możesz dowolnie dysponować, używając funkcji Przekaż pieniądze lub Wypłać pieniądze;
  • druga wartość tego konta oznacza pieniądze, które w chwili obecnej nie są jeszcze dla Ciebie dostępne, gdyż podlegają procesowi weryfikacji (dopiero po jej pozytywnym zakończeniu powiększą kwotę dostępnych środków);
  • trzecia wartość stanowi sumę środków aktualnie dostępnych i tych, które podlegają jeszcze procesowi weryfikacji.

Zamień punkty na pieniądze

Funkcja służy do zlecania transakcji wymiany punktów, które aktualnie posiadasz, na pieniądze.

Na panelu prezentowana jest liczba punktów, które możesz wymienić oraz ilość pieniędzy jaką po tej wymianie uzyskasz. Wymiana dokonywana jest w oparciu o przelicznik (kurs) punktowo-pieniężny, aktualny na chwilę rozpoczęcia przez Ciebie transakcji wymiany. Obecnie kurs wymiany punktowo-pieniężnej wynosi 10000 pkt = 1 PLN.

Przeliczanie punktów odbywa się z dokładnością do 1,00 PLN. Oznacza to, że możliwa jest wymiana takiej liczby punktów, która równa jest co najmniej 1,00 PLN lub jej wielokrotność. Poniższe przykłady ilustrują przykładowe transakcje zamiany punktów oraz stany kont przed i po transakcji:


Posiadane punkty Punkty, które możesz wymienić Pieniądze, które uzyskasz z wymiany Punkty, które zostaną po wymianie
540 0 0 (brak możliwości wymiany) 540 (brak możliwości wymiany)
125480 120000 12,00 PLN 5480

Jeżeli posiadana przez Ciebie liczba punktów jest wystarczająca, wówczas zlecenia wymiany punktów na pieniądze dokonasz poprzez klikniecie przycisku ZAMIEŃ. Po pozytywnej weryfikacji transakcji przez administratorów Opiniologa (proces ten zazwyczaj nie przekracza 3 dni), stosowna suma pojawi się na Twoim koncie, a Ty będziesz mógł nią dowolnie dysponować, korzystając z funkcji Przekaż pieniądze lub Wypłać pieniądze.

Informacje o poszczególnych operacjach, zamiany punktów na pieniądze, znajdują się zarówno na Liście operacji punktowych (jako obciążenie rachunku), jak i na Liście transakcji pieniężnych (jako uznanie rachunku).

Więcej szczegółów na temat wymiany punktów na pieniądze uzyskasz w Regulaminie. Transakcja zamiany punktów na pieniądze składa się z dwóch etapów:

 • żądania użytkownika dokonania wymiany (rozpoczęcie transakcji) oraz
 • weryfikacji punktów i zatwierdzenia transakcji przez serwis Opiniolog.

W danej chwili użytkownik może mieć rozpoczętą tylko jedną transakcją zamiany punktów na pieniądze.

Lista transakcji pieniężnych

Na panelu (w formie listy) prezentowane są transakcje, które miały wpływ na stan środków na Twoim koncie pieniężnym .
Pozycje sortowane są wg daty. Możliwe jest ich filtrowanie wg następujących kryteriów:
 • typ transakcji - domyślnie prezentowane są wszystkie,
 • okres, w którym wystąpiły transakcje - domyślnie prezentowane są dane z ostatniego roku.

Prezentowane na liście kwoty dotyczące operacji obciążających Twój rachunek (rozchody) mają wartości ujemne i oznaczone są kolorem czerwonym (np. -98 ).

Lista operacji punktowych

Na panelu prezentowane są, w formie listy, operacje i zdarzenia, które miały wpływ na stan środków na Twoim koncie punktowym .

Pozycje są posortowane wg daty i dodatkowo pogrupowane dniami. Dla każdego prezentowanego dnia podany jest bilans punktowy. Jeżeli chcesz zobaczyć poszczególne operacje z konkretnego dnia musisz rozwinąć pozycję reprezentującą ten dzień. Dni, w których nie miało miejsca żadne zdarzenie na Twoim koncie punktowym nie są wyświetlane.

Możliwe jest filtrowanie prezentowanych pozycji wg typu operacji - domyślnie pokazywane są wszystkie.

Prezentowane na liście kwoty dotyczące operacji obciążających Twoje konto (rozchody) mają wartości ujemne i oznaczone są kolorem czerwonym (np. -196).

Przekaż pieniądze

Na tym panelu możesz przekazać dowolną kwotę pieniędzy zgromadzonych na swoim koncie , na rachunek innego, zarejestrowanego użytkownika serwisu Opiniolog.

Masz możliwość przekazywania środków następującym rodzajom użytkowników:
 • osobie,
 • organizacji,
 • organizacji charytatywnej.
O różnicach pomiędzy poszczególnymi typami kont możesz dowiedzieć się więcej w Regulaminie. Jeżeli chcesz przekazać jakąś kwotę innemu użytkownikowi powinieneś wykonać poniższe czynności:
 1. W polu Odbiorca wybierz użytkownika, któremu chcesz przekazać pieniądze. Dokonasz tego wpisując początek lub całość jego nazwy, a następnie wybierając odpowiednią pozycję z listy podpowiedzi.
 2. W polu Kwota [PLN] wprowadź sumę, jaką chcesz przekazać. Oczywiście wymagane jest, by kwota ta była dostępna na Twoim koncie.
 3. W polu Tytuł wpisz informację dla odbiorcy (np. cel szczegółowy przy przekazywaniu pieniędzy instytucjom charytatywnym).
 4. Użyj przycisku PRZEKAŻ.
 5. W celu dodatkowej autoryzacji zostaniesz poproszony o podanie swojego hasła do portalu. Jeżeli logujesz się za pomocą portalu społecznościowego i nie ustawiłeś jeszcze hasła do swojego profilu na Opiniologu, wówczas nie będziesz mógł zrealizować przelewu – do czasu, aż ustawisz hasło.

Przekazywana kwota niemal natychmiast pojawi się na koncie pieniężnym odbiorcy, a równocześnie o tę samą wartość zmniejszy się stan Twojego rachunku. Przekazywanie pieniędzy innym użytkownikom (osobom lub organizacjom) jest całkowicie darmowe i nie wiąże się z żadnymi kosztami lub opłatami, zarówno dla Ciebie jak i dla odbiorcy. Oczywiście wykonana operacja pojawi się na Twojej Liście transakcji pieniężnych (jako obciążenie) oraz u odbiorcy (jako uznanie).

Wypłać pieniądze

Na tym panelu możesz dokonywać wypłaty własnych pieniędzy, które w danej chwili masz dostępne na swoim koncie pieniężnym w Opiniologu. Wykonasz to poprzez zlecenie realizacji przelewu wskazanej kwoty na krajowy rachunek w dowolnym banku. Konto to może należeć do Ciebie, ale równie dobrze może ono być własnością innej osoby lub organizacji.

W celu realizacji wypłaty:
 1. W polu Kwota [PLN] wpisz sumę, którą chcesz przelać. Obecnie minimalna kwota, którą możesz wypłacić to 20,00 zł.
 2. Z listy Sposób wypłaty wybierz pozycję Konto bankowe.
 3. W pole Numer konta bankowego wprowadź prawidłowy numer krajowego rachunku bankowego odbiorcy (przedrostek PL oraz 26 cyfr).
 4. W polu Odbiorca wpisz nazwę odbiorcy (to pozwoli Ci później zidentyfikować komu przelałeś pieniądze).
 5. W polu Tytuł wprowadź opis przelewu (np. Wypłata środków).
 6. W celu dodatkowej autoryzacji zostaniesz poproszony o wprowadzenie swojego hasła do portalu. Jeżeli logujesz się za pomocą portalu społecznościowego i nie ustawiłeś jeszcze hasła do swojego profilu na Opiniologu, wówczas nie będziesz mógł dokonać wypłaty – do czasu, aż ustawisz hasło.

Wypłacanie pieniędzy jest całkowicie darmowe i nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami ani opłatami. Oczywiście zrealizowana operacja pojawi się na Twojej Liście transakcji pieniężnych. Realizacja przelewu z rachunku Opiniologa następuje z reguły w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, a pieniądze na wskazanym koncie powinny być dostępne po czasie jaki wynika z transakcji międzybankowych (najczęściej 1 lub 2 dni robocze).

Więcej szczegółowych informacji na temat wypłaty pieniędzy uzyskasz w Regulaminie.

Spis treści