Ta przeglądarka jest nie wspierana lub masz wyłączony JavaScript, który jest potrzebny do działania naszego portalu.

Pomoc: Karteczki symbolizujące różne rodzaje treści

Spis treści

Karteczki symbolizują treści zawarte w Opiniologu. W zależności od ich rodzaju są oznaczone różnymi kolorami tła:

biały  
ogólnodostępne artykuły opublikowane przez innych użytkowników
pomarańczowy  
Twoje aktualnie opublikowane artykuły (publiczne)
zielony  
Twoje aktualnie nieopublikowane artykuły (prywatne)
czerwony  
Twoje artykuły zablokowane przez serwis
jasnoszary  
komentarze napisane przez innych użytkowników
ciemnoszary  
komentarze napisane przez Ciebie
szaroczerwony  
Twoje komentarze zablokowane przez autora artykułu, właściciela profilu, serwis lub dotyczące usuniętego artykułu/profilu
niebieski  
profile użytkowników
czarny  
opisywane i oceniane podmioty

Podstawową czynnością, którą możesz wykonać na karteczce jest kliknięcie w nią – przeniesie Cię to do zawartości, którą reprezentuje karteczka.

Karteczki artykułów

Article Card
Karteczka artykułu zawiera następujące elementy:
 1. zdjęcie – element opcjonalny, występuje gdy autor zamieścił w artykule przynajmniej jedną grafikę lub film,
 2. nazwę opisywanego/ocenianego podmiotu,
 3. tytuł artykułu,
 4. wprowadzenie – zależnie od tego, który warunek wystąpi pierwszy jest to początkowe 120 znaków treści lub pierwszy akapit (do znaku końca linii),
 5. ilość wyświetleń (odsłon),
 6. ilość komentarzy,
 7. menu podręczne karteczki – pozycje różnią się w zależności od rodzaju artykułu,
 8. sekcję informacji dodatkowych – zawartość zależy od rodzaju artykułu,
 9. sekcję informacji opcjonalnych – występuje na niektórych karteczkach publikacji wyświetlanych na stronie Twój Opiniolog i tam znajdziesz ich szczegółowy opis.
Karteczka biała oznacza, że autorem danego artykułu jest inny użytkownik.
W sekcji informacji dodatkowych taka karteczka zawiera:
 • awatara autora,
 • nazwę autora,
 • datę pierwszej publikacji.
Pozycje menu:
Article Card - Public
Karteczka pomarańczowa oznacza, że to Ty jesteś autorem tego artykułu i obecnie jest on publiczny, czyli jest aktualnie opublikowany.
W sekcji informacji dodatkowych prezentowane są:
 • ilości i procentowy wskaźnik ocen wystawionych artykułowi przez czytelników (stosunek ocen pozytywnych do negatywnych),
 • data pierwszej publikacji.
Informacje opcjonalne dostępne są wyłącznie na stronie Twój Opiniolog i tam znajduje się ich opis.
Pozycje menu:
Article Card - Private
Karteczka zielona oznacza, że Ty jesteś autorem artykułu i w danym momencie jest on nieopublikowany, tzn. jeszcze nigdy go nie publikowałeś lub jego publikację aktualnie wstrzymałeś. Takiego artykułu nie widzą pozostali użytkownicy Opiniologa.
W sekcji informacji dodatkowych wyświetlane są te same dane co na karteczce Twoich artykułów publicznych, tj.:
 • ilości i procentowy wskaźnik ocen wystawionych artykułowi przez czytelników (stosunek ocen pozytywnych do negatywnych),
 • data ostatniej czynności wykonanej przez Ciebie z tym artykułem (np. utworzenie, edycja, wstrzymanie publikacji).
Informacje opcjonalne dostępne są tylko na stronie Twój Opiniolog i tam znajduje się ich opis.
Pozycje menu:
Article Card - Blocked
Karteczka czerwona oznacza, że Twój artykuł został zablokowany przez Opiniologa, w związku ze złamaniem lub uzasadnionym podejrzeniem złamania w nim prawa bądź regulaminu.
W sekcji informacji dodatkowych prezentowane są:
 • ilości oraz wskaźnik procentowy ocen pozytywnych i negatywnych wystawionych artykułowi przez czytelników,
 • datę zablokowania artykułu.
Informacje opcjonalne dostępne są wyłącznie na stronie Twój Opiniolog i tam znajdziesz ich opis. Karteczka czerwona nie posiada menu.

Karteczki komentarzy

Comment Card
Karteczka komentarza zawiera następujące elementy:
 1. sekcję przedstawiającą czego dotyczy komentarz (artykuł/profil użytkownika),
 2. treści komentarza,
 3. sekcję informacji dodatkowych – jej zawartość zależy od rodzaju komentarza,
 4. menu podręczne karteczki – pozycje różnią się w zależności od rodzaju komentarza.
Jeżeli klikniesz w karteczkę komentarza, to zostaniesz przeniesiony do tego komentarza na stronie artykułu bądź wizytówki, której dotyczy.
Header of Article Comment Card
Nagłówek karteczki komentarza do artykułu zawiera podstawowe informacje o artykule:
 • nazwę opisywanego/ocenianego w artykule podmiotu,
 • tytuł artykułu,
 • autora artykułu,
 • datę pierwszej publikacji artykułu,
 • liczbę wyświetleń,
 • liczbę komentarzy.
Header of Profile Comment Card
Nagłówek karteczki komentarza do profilu zawiera podstawowe informacje o użytkowniku:
 • nazwę użytkownika lub organizacji – w zależności od typu profilu,
 • jego awatar,
 • datę rejestracji w serwisie Opiniolog,
 • liczbę komentarzy znajdujących się na wizytówce (profilu publicznym).
Karteczka jasnoszara oznacza, że autorem danego komentarza jest inny użytkownik.
W sekcji informacji dodatkowych taka karteczka posiada:
 • awatar autora,
 • nazwę autora,
 • datę napisania komentarza.
Informacje opcjonalne dostępne są wyłącznie na stronie Twój Opiniolog i tam znajdziesz ich opis.
Pozycje menu:
Your Comment Card
Karteczka ciemnoszara oznacza, że autorem danego komentarza jesteś Ty.
W sekcji informacji dodatkowych prezentowane są:
 • ilości i wzajemne proporcje ocen pozytywnych i negatywnych oddanych na komentarz przez zalogowanych czytelników,
 • data napisania (publikacji) komentarza.
Informacje opcjonalne dostępne są wyłącznie na stronie Twój Opiniolog i tam znajdziesz ich opis.
Pozycje menu:
Your Comment Card - Blocked
Karteczka szaroczerwona oznacza, iż Twój komentarz jest niedostępny dla pozostałych użytkowników z powodu:
 • autor wycofał publikację lub usunął artykuł, którego dotyczyły Twój komentarz,
 • autor artykułu zablokował Twój komentarz,
 • autor artykułu wyłączył możliwość komentowania swojego artykułu,
 • właściciel konta (profilu) zablokował Twój komentarz na swojej wizytówce,
 • właściciel konta wyłączył możliwość komentowania swojej wizytówki,
 • serwis zablokował artykuł, na którym znajdował się Twój komentarz,
 • serwis zablokował profil, na którego wizytówce był Twój komentarz,
 • konto, na którego wizytówce był Twój komentarz, zostało usunięte przez właściciela bądź serwis.
W sekcji informacji dodatkowych prezentowane są:
 • ilości oraz wskaźnik procentowy ocen pozytywnych i negatywnych wystawionych komentarzowi przez czytelników,
 • data napisania komentarza.
Informacje opcjonalne dostępne są wyłącznie na stronie Twój Opiniolog i tam znajdziesz ich opis.
Karteczka szaroczerwona nie posiada menu. Jeżeli klikniesz w karteczkę komentarza do artykułu/profilu niedostępnego dla Ciebie w danym momencie (np. usuniętego), to otworzy się okienko z treścią komentarza, zamiast przejścia na stronę zawierającą ten komentarz.

Karteczki podmiotów i profili użytkowników

Subject Card
Karteczka podmiotu (czarna) zawiera następujące elementy:
 • zdjęcie nagłówkowe lub klatkę z filmu pobraną z powiązanego artykułu, posiadającego najwięcej ocen pozytywnych – element opcjonalny,
 • nazwę podmiotu,
 • kategorię, do której należy podmiot,
 • Ocenę Opiniologiczną podmiotu.
Pozycje menu: Jeżeli klikniesz w karteczkę podmiotu, to zostaniesz przeniesiony na stronę zawierającą dany podmiot oraz wszystkie opublikowane artykuły go opisujące.

Ocena Opiniologiczna: wartość z przedziału od 0.5 do 5.0 określająca wypadkową ocenę podmiotu. Obliczana jest na podstawie ocen podmiotu, przyznanych przez autorów artykułów go recenzujących (liczby gwiazdek), z uwzględnieniem ocen samych artykułów wystawionych przez czytelników (ilości pozytywnych i negatywnych głosów na artykuł).

Profile Card
Karteczka profilu użytkownika (niebieska) zawiera następujące elementy:
 • awatar,
 • nazwę użytkownika lub organizacji,
 • datę rejestracji użytkownika w serwisie,
 • ilość komentarzy zawartych na wizytówce profilu.
Pozycje menu (dostępne po zalogowaniu): Jeżeli klikniesz w karteczkę profilu, to zostaniesz przeniesiony na wizytówkę tego użytkownika.
Spis treści